Gmina Tuchola wystąpiła do mieszkańców z ankietą, która ma na celu określenie zainteresowanie inwestycjami w odnawialne źródła energii. Projekt dotyczy wykonania instalacji indywidualnych odnawialnych źródeł energii takich jak:

pompy ciepła;
kolektory słoneczne;
instalacje fotowoltaiczne;

Dofinansowanie inwestycji w wysokości minimum 50% kosztów kwalifikowanych pochodzić ma ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. Żeby móc ubiegać się o dofinansowanie należy sporządzić dokuentację techniczno-projektową, Jej przygotowanie będzie się wiązać z kosztem (około 250 - 500 zł, w zależności od zastosowanych rozwiązań), który pokrywa uczestnik projektu. 

Gmina zamierza pozyskiwać na ten cel dotację ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie proszone są o wypełnianie ankiety teatycznej, którą znajdziecie TUTAJ.

Ankietę należy wypełnić, wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować i przesłać na adres email:fundusze@tuchola.pl lub dostarczyć w wersji papierowej do punktu podawczego Urzędu Miejskiego w Tucholi (Tuchola, plac Zamkowy 1), najpóźniej do dnia 31 stycznia 2018 r. do godziny 15:30.

Spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników projektu odbędzie się w sali 203 Urzędu Miejskiego w Tucholi w dniu 6 lutego 2018 r. o godzinie 16:00.

Jeżeli macie Państwo jakieś pytania dotyczące tego projektu, bądź samej technologii fotowoltaicznej to zapraszamy do kontaktu z Centrum Energii Odnawialnej /TUTAJ/.

źródło: Gmina Tuchola