Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV podaje, że rozwój rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce wchodzi w etap bardzo dynamicznego rozwoju. Zainteresowanie tym segmentem jest tak duże, że łączna moc zainstalowana jest większa niż w dużych instalacjach Wyraźnie pokazują to właśnie opublikowane wyniki przedstawiające stan na koniec roku 2016 /patrz poniżej/.

Z w/w wykresu widać, że rynek ten wyraźnie ruszył w 2015 roku, a skokowy wzrost zanotował w roku ubiegłym. Wówczas zaczęły obowiązywać zapisy ustawy o OZE dotyczące sposobu rozliczenia się Prosumentów /właścicieli mikroinstalacji/ z zakładem energetycznym. Chodzi tutaj o możliwość bilansowania wyprodukowanej i wprowadzonej do sieci energii, z tą którą kupujemy, co ustawodawcy nazwali systemem opustów. Autorzy opracowania przedstawiają opust jako sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji. Rozliczenie w ramach opustu odbywa się w okresie rocznym lub krótszym w zależności od zapisów w umowie kompleksowej ze sprzedawcą energii, przy czym dla instalacji o mocy do 10 kW za 1 kWh oddaną do sieci prosument może odebrać 0,8 kWh. W przypadku instalacji o mocy 10-40 kW rozliczenie odbywa się w stosunku ilościowym 1 do 0,7. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że aby jak najkorzystniej eksploatować mikroelektrownię należy jak najwięcej energii konsumować w czasie rzeczywistym. Wtedy korzystamy z wyprodukowanej energii 1:1.

Wszystko wskazuje na to, że mikroinstalacje fotowoltaiczne będą dalej wykazywać się dynamicznym wzrostem, jeżeli Państwo zamierzacie również zostać właścicielami "własnej elektrowni słonecznej" to zapraszamy do kontaktu /TUTAJ/.

źródło: www.swiatoze.pl