Nowelizacja ustawy o OZE przyjęta z 0,8 dla Prosumenta

 

Po kilkunastu tygodniach konsultacji i debat dzisiaj przyjęta została przez sejm nowelizacja ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii. Co ona daje Prosumentom, tj, osobom posiadającym lub zamierzającym zostać właścicielami mikroinstalacji, także fotowoltaicznych.

Otóż z ustawy „wyrzucono” przede wszystkim taryfy gwarantowane, które ciężko ocenić ponieważ nie zdążyły jeszcze zafunkcjonować. Niemniej jednak miał to być główny mechanizm wsparcia wytwórców zielonej energii. W to miejsce zostało wprowadzone bilansowanie energii wprowadzonej do sieci z konsumowaną. Początkowo zapowiadano, że za każdą 1 kWh energii wprowadzonej będzie przysługiwało 0,7 kWh do odbioru w skali roku /365 dni/. Miało to dotyczyć instalacji o mocy do 7 kWp, powyżej proponowano współczynnik 0,5 kWh. Do tego pojawił się jeszcze kolejny współczynnik 0,35 kWh, który miał dotyczyć inwestycji dotowanych.

Po wielu targach ustalono ostatecznie, że obowiązywać będzie stawka 0,8 kWh dla mikroinstalacji w przedziale 1-10 kWp oraz o wysokości 0,7 kWh dla systemów powyżej 10 i do 40 kWp. Okres w jakim tak przedstawione wsparcie będzie obowiązywać wyniesie 15 lat. Autorzy nowelizacji ustawy o OZE uważają, że Prosumenci nie powinni sprzedawać nadwyżek wyprodukowanej energii, ale w zamian mogą czerpać korzyści ze swoistej wymiany barterowej z zakładem energetycznym, uzyskując opusty na odbieraną energię – przy uwzględnieniu określonego współczynnika, pomniejszonego o pewną premię za „przechowanie” nadwyżki energii, której nie skonsumowali od razu, a oddali ją do sieci.

Jeżeli zamierzacie Państwo zostać właścicielami instalacji fotowoltaicznej i szukacie wsparcia zarówno w kwestii doboru odpowiedniego zestawu urządzeń oraz najlepszego źródła finansowania to zapraszamy do kontaktu z Centrum Energii Odnawialnej telefonicznie pod nr +48 530 163 326 lub mailowo na adres ceo.odnawialna@gmail.com.